NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za proizvod krškopoljske mesnine

POVZETEK

 Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za krškopoljske mesnine in predelane krškopoljske mesnine v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost – kmečki, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo  zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost – kmečki in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

CILJI

  • povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in
  • večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah,
  • doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in
  • rast prihodkov od prodaje.