PREDSTAVITEV KMETIJ

»Poglej globoko v naravo in takrat boš vse bolje razumel…«

(A. Einstein)

EKOLOŠKA KMETIJA GRUDEN

Šmihel pod Nanosom 58

6230 POSTOJNA

&

EKOLOŠKA KMETIJA PREMRL

Šmihel pod Nanosom 4 c

6230 POSTOJNA

Naša polja so razprostrta tik ob vznožju Nanosa, v neokrnjenem okolju, kjer intenzivno kmetijstvo ni prisotno in spadajo v območje Nature 2000. Naravne danosti našega okolja združujemo z naravi in človeku prijazno obliko kmetovanja. Na naših poljih rastejo žita, tudi starodavna ter zelišča in ind. konoplja, iz katerih nastajajo izdelki z visoko prehransko vrednostjo in bogatim okusom.

Naravna integriteta v sinergiji z ekološkim prepričanjem bogati naše proizvode do te mere, da jih v sodobnem pogovornem jeziku lahko poimenujemo kar »superživila«.

Skupen koncept trajnostnega razvoja temelji tudi na sonaravnem bivanju živali na kmetijah. Ob upoštevanju potreb živali, torej ob inovativnih pristopih v reji, lastni ekološki krmi in ob humanem odnosu skušamo doseči visoke standarde prireje, posledično tudi čim večjo kakovost mesnin.

Tako na kmetiji Gruden domujejo krškopoljski prašiči, na kmetiji Premrl pa je svoj prostor našlo govedo sort šarole (charolais), limuzin (limousin) in simental (lisaste pasme) za nadaljnjo rejo.

Kmetiji sta precej samooskrbni tudi pri pridelavi lastne hrane, ki jo člani za svoje potrebe predelajo v okusna živila, s tradicionalnimi  recepturami v moderni preobleki.

Cilji / Vizija:

Cilj razvoja je trajnostna in kratka oskrbovalna veriga – od pridelave do končnega izdelka, ki je varen za kupca.

Svojo vizijo nosilca kmetij Jožef Gruden in Tomaž Premrl, skupaj z ostalimi družinskimi člani, združujeta s poznavanjem procesov na kmetijah, saj sta sama na njih tudi zrasla in se vedno aktivno vključevala v kmečka opravila.

Tukaj se spogledujeta preteklost in prihodnost.

Spomine na pretekle čase in spoštovanje vsega, kar je sestavni del tradicije, kmetiji povezujeta z novimi smernicami in ustreznim znanjem ter tako razvijata proizvode višje dodane vrednosti, namenjene zdravi prehrani in dobremu počutju.

V subtilnem pristopu do človeka, okolja in živali se zrcali pristnost in skrb za prihodnje generacije…