OPIS PROJEKTA:

Spletna stran s spletno trgovino je predmet projekta »The Secret Village«, katerega strategija je vzpostavitev pogojev za prodajo lastnih visoko kakovostnih ekoloških produktov pod blagovno znamko »The Secret Village« preko spleta ter povečanje prepoznavnosti te blagovne znamke.

Rezultati projekta so sledeči: postavljena spletna stran s spletno trgovino za prodajo ekoloških produktov znamke The Secret Village, izdelana celostna grafična podoba za 20 novih proizvodov znamke The Secret Village, vzpostavljenih dodatnih 1000 m2 nasada aronije, vzpostavljeno novo razvojno partnerstvo, večja prepoznavnost blagovne znamke The Secret Village tudi preko promocijskih materialov, FB strani  in Facebook oglaševanja.

 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/en/